I måndags kom beskedet att förlaget Schildts & Söderströms (Sets) inleder samarbetsförhandlingar. I ett pressmeddelande meddelade förlaget att ”ägarna till förlaget Schildts & Söderströms har ställt upp de ekonomiska målsättningarna för verksamheten i framtiden: Senast vid utgången av 2017 ska verksamheten uppnå minst ett nollresultat i bolaget. De senaste åren har förlaget gått med förlust, under 2014 beräknas förlusten uppgå till över en miljon euro.” 

Sparåtgärderna förverkligas genom ”omorganisering av arbetsprocesser som kan leda till en minskning av arbetstyrkan omfattande högst nio personer.”

Schildts & Söderströms samarbetsförhandlade senast för två år sedan.

Elisabeth Jansson, förtroendeman och informationschef på Sets, sade i Obs debatt på torsdagen (6.11) att personalen trott på längre arbetsro.

”När vi samarbetsförhandlade senast lovades vi att förlaget uppnått en hållbar lösning och att fler uppsägningar inte var att vänta men nu är vi här igen”, sade Jansson i Obs debatt.

Debatten hade rubriken ”Kan finlandssvensk litteratur och kultur vara lönsam?  Böjer sig Svenskfinland för marknadskrafterna?” I debatten deltog Mari Koli, Peter Mickwitz, Trygve Söderling och Stefan Wallin.