Tidningen Journalisten (Sverige) har tagit del av Sanoma News nya avtal för frilansfotografer. Avtalet innehåller bland annat en friskrivningsklausul som tvingar fotografen att stå för alla Sanomas kostnader vid förtalsrättegång eller förlikning. Sanoma tar även över äganderätten till bilderna, skriver tidningen Journalisten.

Enligt tidningen ”följer avtalet koncerntidningarnas egna prislistor för bilder, vilka ligger betydligt lägre än svenska rekommenderade priser för ersättning vid en enskild publicering. Dessutom innebär avtalet bland annat att fotografen förlorar all ekonomisk upphovsrätt till bilderna framgent.”

I artikeln kommenterar svenska Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf avtalet. Han tror att avtalet skulle vara ogiltigt om det skulle komma till rättslig prövning.

”Med utgångspunkt i svensk rätt skulle jag säga att detta avtal i just detta hänseende är bland det mest oskäliga och orimliga jag sett, och som jag svårligen tror att en svensk domstol skulle acceptera som ett gällande avtal”, säger Wilöf för Journalisten. Han säger också att det ”förutom det synnerligen jättefula i att användningen är obegränsad utan att frilansen får någon ersättning för detta – och själv bara får använda bilderna i utställningar men bara i sina ”egna utställningar” – så är ju det som sticker ut i första hand att fotografen får en skadeståndsrättslig risk för vad tidningarna gör med materialet i relation till förtal”, skriver Journalisten.

I en annan artikel, ”Sanoma: Avtalet är bra för frilansarna”  svarar Sanoma på kritiken, genom företags kommunikationschef Hanna Johde. Enligt henne har hundratals fotografer skrivit under avtalet och ingen har haft problem med det. 

Journalisten ber Johde kommentera Wilöfs uttalande om avtalet som ett av de mest oskäliga och orimliga kontrakt han har sett. Enligt Johde handlar det om en feltolkning.
”Det finska journalistförbundet tog avtalet till den finska marknadsdomstolen som gjorde bedömningen att avtalet i alla avseenden är skäliga. Så kontraktet är giltigt i Finland”, säger hon för Journalisten.

 

Sanomas frilansavtal för fotografer har under de senaste åren varit föremål för mycket kritik även i Finland. 

Läs mer om vad som skrivit om temat i Journalisti–Journalisten, på förbundets webbplats och på Yle.

Journalisti: Tekijänoikeuskonkari tyrmää Sanoman freesopimuksen (2012).

Journalistförbundet: SMF:ltä kylmä suihku valokuvaajille (2013)

Yle: Sanoma magazines pitää kisteltyä avustajasopimusta internet-ajan välttämättömyytenä. (2012)