”Avtalet motsvarar de önskemål våra medlemmar hade över hur arbetstiden ska förlängas”, säger Helsingin Sanomats huvudförtroendeman Jussi Ahlroth.

Enligt honom gick förhandlingarna med arbetsgivaren bra.

”Båda parterna kom med egna förslag och båda parterna kom emot den andras förslag.”

Avtalet gäller journalister som jobbar på Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Sanoma Lifestyle och Kids Media. I Sanoma Tekniikkajulkaisut avtalar arbetsgivaren med huvudförtroendemannen om arbetstidsförlängningen.

Enligt det nya kollektivavtalet förutsätter konkurrenskraftsavtalet en förlängning av arbetstiden med 24 timmar. Inom Sanoma stryks en extra ledig dag i anslutning till julveckan. Återstående 16 timmar läggs på enskilda arbetsdagar.

Förlängningstimmarna läggs inte på söckenhelger, söndagar eller på lediga dagar. På initiativ av arbetstagarna kom man överens om att förlängningen kan ske med tre timmar per dag. Man kan också komma överens om att arbetstimmarna läggs på en ledig vardag.