En utredning behövs för att man bättre ska kunna planera utbildningen inom medier och kommunikation. Delegationen föreslår att utredningen granskar studenternas sysselsättning efter studierna samt att den fastslår ändamålsenliga mål för antalet utbildningsplatseroch utexaminerade. Delegationen föreslår också att man utreder vilka färdigheter studenterna behöver för att tillfredsställa branschens framtida behov.

Delegationen består av representanter från Yle, Journalistförbundet, Mediernas centralförbund och från högskolor som arrangerar utbildning i media, journalistik och kommunikation. Delegationen överlämnade sitt förslag till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen tisdagen 19 april.

Grahn-Laasonen lovade att möjligheterna till en utredning ska utredas, ministeriets tjänstemän ska engageras och branschens expertis ska utnyttjas. Än är det inte klart om en egentlig utredning görs eller inte.

Enligt delegationen finns det ett stort behov av en utredning. Branschens utbildningsbehov utreddes senast för tio år sedan av Tammerfors universitet och mycket har ändrat sedan dess. I Tammerfors universitets utredning framgick att det finns ett överutbud av utbildning inom mediebranschen. Det totala antalet utbildningsplatser har minskat en aning sedan 2006 men samtidigt har mängden arbetstillfällen i branschen minskat radikalt.

Enligt Journalistförbundets utbildningsombud Nina Porra handlar begäran om en utredning inte om brist på information utan på att informationen är så splittrad.

”Det har gjorts och görs en del utredningar men de ställer inte samma frågor. Resultaten är därmed svåra att jämföra med varandra. När vi får enhetlig information om vad medieutbildningen ger i dagens läge kan vi planera framtidens utbildning mycket mer effektivt”, säger Porra.

Journalistförbundet har tidigare efterlyst färre utbildningsplatser inom medie- och kommunikationsutbildningarna.

”I dag behöver mer resurser för att fortbilda de journalister som är i arbetslivet”, säger Porra.

För ytterligare information, kontakta Journalistförbundets utbildningsombud

Nina Porra

nina.porra(at)journalistiliitto.fi / 050 307 1764