Petri Savolainen tog ställning till det så kallade samhällsfördraget måndagen 29 februari. Då lades ett förslag fram, vilket utformats under nattens timmar. Sylvia Bjon skriver i HBL att ”det förslag som föddes var en uppgörelse mellan arbetsmarknadsparterna och inte en trepartslösning. Regeringen ska ännu träffa arbetsgivarnas och löntagarnas representanter för att fråga ut dem om några detaljer.”

Som Journalistförbundet tidigare konstaterat har ett alternativ till samhällsfördraget varit så kallade tvångslagar. De nya lagarna skulle påverka olika branscher olika och Journalistförbundet har konstaterat att förbundets medlemmar skulle drabbas hårdare än andra. 

Ett samhällsfördrag förbinder ändå inte automatiskt journalisterna eftersom Journalistförbundet inte hör till de centralorganisationer som deltagit i förhandlingarna. 

”De allmänna linjerna påverkar ändå också våra förhandlingar”, säger Savolainen och fortsätter:

”Det är svårt att förhandla om löneförhöjningar ifall ett samhällsfördrag som stoppar löneförhöjningar träder i kraft. Men vi kommer att fatta självständiga beslut om hur och när vi förnyar våra egna avtal.”

Journalistförbundet ska under de närmaste veckorna titta närmare på hur samhällsfördraget skulle påverka journalisterna.