Journalistförbundets medlemsförening Tidskriftsjournalisternas Förbund i Finland fattade i veckan beslut om att avveckla sin verksamhet. Föreningen röstade om att gå vidare med avvecklingsplanerna på sitt möte den 21 september 2016, rösterna föll 41–1. Avvecklingen av föreningen hänger ihop med beslutet om att sammanslå SAL med Helsingfors Journalistförening. Målet är att fullborda sammanslagningen ännu i höst. Enligt föreningens stadgar bör avvecklingen behandlas på ett möte till. Följande möte är 26 oktober i Helsingfors.

Den nya föreningen blir med sina 4 580 medlemmar Journalistförbundets näststörsta medlemsförening. Radio- och tevejournalisternas förbund är störst med över 5 000 medlemmar. Efter fusionen har förbundet 17 medlemsföreningar.