RTRF som hör till Journalistförbundet riktade i januari en vädjan till Yle. RTRF bad att Yle inte skulle ingå avtal som försämrar de audiovisuella översättarnas arbetsvillkor. I sitt svar till RTRF sade Yle att målsättningen inte är att försämra översättarnas situation. Yle sade också att det är viktigt att de översättningsbyråer som bolaget anlitar följer hållbara yrkesetiska villkor.

Nu förhandlar Yle ändå med översättningsbyråer som antingen står utanför de audiovisuella översättarnas kollektivavtal eller med byråer som kringgår kollektivavtalet genom att köpa översättningstjänster av underleverantörer. Enligt RTRF strider förfarandet mot Yles tidigare uttalanden.

RTRF gav ett uttalande i frågan den 20 juni. Läs RTRF:s text här (på finska).