Vem ska få Topeliuspriset? Priset ges för en betydande journalistisk gärning och delas ut av Finlands svenska publicistförbund och av Svenska folkskolans vänner.

Det finlandssvenska publicistpriset ges för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som uppvisat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess. Det journalistiska intresseområdet avgränsas inte, utan lämnas öppet för juryns prövning. I juryn sitter sex personer, tre publicister och tre från SFV. 

Topeliuspriset delas ut på Mediespråk 24 januari 2015. Vem som helst kan nominera en kandidat till priset. Nomineringstiden går ut 11 december 2014.

Prissumman är 5000 euro. Nomineringar tar endast emot på ett webbformulär.

Bland tidigare mottagare finns: Jessica Stoltzmann (2013), Annika Orre (2012), Minna Knus-Galán (2011), Viveca Dahl (2010), Camilla Berggren (2009) och Staffan Bruun (2008). Publicistpriset delades för första gången ut 1957. För en komplett lista på tidigare mottagare, se Publicistförbundets webbplats.