Bakgrunden till behovet av ett bättre samarbete ligger i de problem som uppstod under självständighetsdagens demonstrationer i Helsingfors. Polisen begränsade journalisters arbete genom att enbart låta de journalister röra sig fritt som bar en väst försedd med texten ”press” eller vars arbetsredskap var försedda med tydliga logotyper som visade vilket mediehus journalisten jobbade för. Ett presskort räckte med andra ord inte för att bevisa yrkesidentiteten.

Helsingfors polisinrättning hade meddelat om begränsningarna på förhand men informationen nådde inte ut till alla. Meddelandet nådde till exempel inte dem som inte fanns på Helsingfors polisinrättnings e-postlista. På det här sättet behandlades journalisterna olika, något bland andra frilansjournalisten Jussi Korhonen skrivit om i sin blogg Isän pikajuna.

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho tog kontakt med polisen onsdagen 7 december för att utreda hur man i framtiden kunde undvika dylika missar i kommunikationen. Målet är att både poliser och journalister ska kunna göra sitt jobb utan överlopps störande inslag.

”Under de senaste åren har det uppstått flera farliga situationer under demonstrationer. Det är i allas intresse att inget allvarligt inträffar och att journalister kan rapportera fritt om händelserna”, säger Aho.

Journalistförbundet och polisen ska nu tillsammans fundera på hur polisens information om att jobba under demonstrationer i framtiden ska nå bättre ut till journalisterna. En gemensam utbildning med temat myndigheternas och mediernas samarbete planeras. Journalistförbundet berättar mera om detta senare.