Europaparlamentets informationskontor i Finland meddelar följande:

Parlamentet vill erbjuda journalister en möjlighet att utvidga sina kunskaper om EU och följa med EUs beslutsfattande ur parlamentets synvinkel och delar därför ut resestipendier till Strasbourg. Ansökningstiden för resestipendierna pågår till den 12 december.

Parlamentet hoppas på ansökningar särskilt från representanter för regionala och lokala medier.

Möjlighet finns att söka resestipendium till de plenarsammanträden som hålls följande datum:

16–19 januari
13–16 februari
13–16 mars
3–6 april
15–18 mai
12–15 juni
3–6 juli.

Parlamentet ersätter rimliga resekostnader samt betalar ett schablonbelopp på 180 euro per natt i högst tre nätter (måndag–torsdag). De hotell-, taxi- och måltidskostnader osv. som överstiger schablonbeloppet bekostas av journalisten/mediehuset. Obs! Om du förlänger journalistbesöket på egen bekostnad eller kombinerar det med en annan resa, kan stipendiet minskas markant.

Man bör själv boka resa och hotell. Informationskontoret kan hjälpa till med tips. Informationskontorets personal hjälper till med praktiska saker i Strasbourg.

Deltagarna kan skräddarsy sitt eget program, men t.ex. ledamöter från Finland organiserar journalistmöten och informationskontoret ger även andra programförslag.

Mejla din ansökan senast den 12 december 2016 till: ephelsinki@europarl.europa.eu med titeln ”Journalistbesök 2017”.

Din ansökan bör omfatta:
– den bästa tidpunkten för dig och eventuella speciella intresseområden
– kontaktinformation: namn, media, adress, telefon, e-post 
– ifall du är frilansjournalist bifoga kort information om vilka medier du skriver för
– motivering för varför just du borde väljas. Berätta också om du har tidigare besökt parlamentet (eller andra institutioner) i Strasbourg eller Bryssel.

Journalister är givetvis hjärtligt välkomna att bekanta sig med Europaparlamentet också på mediehusets bekostnad.

Kontoret meddelar om vem som blivit tilldelad stipendium före julen.

För mer information kontakta Niina Saloranta: 
tfn (09) 622 04521, niina.saloranta@europarl.europa.eu.