Den nya centralorganisationen tar form

För ett år sedan fattade Finlands journalistförbund (FJF) beslut om att delta i en utredning som granskar förutsättningarna för en ny stor centralorganisation. I veckan (11–12 februari) samlades en styrgrupp i Kyrkslätt för att finslipa utredningen. Journalistförbundets ordförande Hanne Aho säger att den nya centralorganisationens målsättningar och verksamhet nu börjar konkretiseras.

”Journalistförbundets mål är bland annat att skapa en mer rättvis arbetslagstiftning där arbetets nya former och självsysselsatta tas i beaktande. Jag tror att den nya centralorganisationen stöder oss i dessa mål”, säger Aho som medverkat i styrgruppen.

Styrgruppens medlemmar säger att de nått enighet om hur den nya centralorganisation ska administreras. Man har också lagt fram planer för regler, beslutsfattande, ekonomi, medlemsavgifter, kärnverksamhet och för hur arbetsfördelningen mellan fackorganisationerna och den nya centralorganisationen skulle se ut.

Samtliga medverkande organisationer träffas den 2 mars för att behandla frågor som fortfarande är öppna och för att utforma ett förslag som ska fungera som beslutsunderlag för respektive förbund. Om allt går enligt planerna grundas den nya centralorganisationen i början av juni.

Finlands Journalistförbund har deltagit i utredningen eftersom man velat ta reda på om medverkan i den nya centralorganisationen skulle ge bättre förutsättningar att påverka arbetsvillkor och lagstiftning. Trots att Journalistförbundet deltagit i utredningen kan förbundet fritt välja om man ansluter sig till centralorganisationen eller inte.

Sista chansen att anmäla sig till frilanskursen i Vasa

Journalistförbundets populära utbildning i frilansfrågor kommer nu till Vasa. Vad betyder det att vara frilans? ordnas för andra gången på svenska den 23 februari 2016. På kursen får du en kort introduktion i vad du ska tänka på när det gäller upphovsrätt, arvoden, skatter, olika företagsformer med mera. På plats finns bland andra Linn Jung från Sevendays, HSS Media, Lina Laurent, frilans, och Sanna Nikula från Journalistförbundet. Kursen hålls på Vasabladets redaktion, Sandögatan 20. HSS Media bjuder på mellanmål och kort besök på redaktionen.
 Anmäl dig på Journalistförbundets webbplats. 
För ytterligare information, kontakta ombud Nina Porra, nina.porra(at)journalistiliitto.fi, tfn + 358 50 3071 764.

FJF om förslaget till ny arbetslagstiftning: ”enbart försämringar för anställda”

Journalistförbundet har gett sitt utlåtande till regeringens förslag till förändringar i

arbetslagstiftningen. Förbundet tycker att förslaget innehåller flera problem, bland annat punkterna som förlänger prövotiden, ändrade villkor för tidsbundna arbetsavtal och en förkortning av plikten att återanställa en uppsagd.

”Vi ser enbart försämringar för personer som är anställda”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.
Enligt Journalistförbundet saknar regeringens förslag en konsekvensbedömning och baserar sig på gissningar och önskemål.

Journalistförbundet är det enda fackorganisation av vilken Arbets- och näringsministeriet bad om ett utlåtande. Centralorganisationerna SAK, STTK och Akava ombads också ge utlåtanden. Journalistförbundet lämnade in sitt utlåtande 11 februari 2016.

Här kan du läsa förbundets utlåtande i sin helhet (på finska).

Utbildningen i datasäkerhet fortsätter 22 februari

Den 8 februari inleddes en högaktuell utbildning i datasäkerhet på Journalistförbundets kansli i Helsingfors. Utbildningen lockade ett tiotal medlemmar som under kursen bland annat skapade krypterade mappar under handledning av Journalistförbundets ombud Jussi Salokangas. Mikko S. Niemelä, styrelseordförande på företagen Silverskin och Kinkayon presenterade Tor-nätverkets bästa och sämsta sidor.

Den tredelade utbildningsserien i datasäkerhet fortsätter den 22 februari. Anmäl dig här: Passa på att bekanta dig med förbundets övriga utbildningsutbud i Evenemangskalendern.

Stipendier för Noda och Tutki

Jokes, Stiftelsen för journalistisk kultur, utlyser stipendier för konferensen Noda16 & Tutki! 2016 som hålls i Helsingfors i april. Ansök om bidrag senast 19 februari. Den som ansöker om stipendium ska ha lämnat in en Kopiosto fullmakt. Stipendier under 500 euro ger inte en karenstid till övriga Jokesstipendier. Jokes elektroniska ansökningssystem hittar du här. Läs mer om stipendierna på FJF:s webbplats.

Pengar och evenemang för frilansar

Pressens frilansar kan söka stipendium för yrkesrelaterad fortbildning från Jokes. Skicka din ansökan senast 1 mars. En utbildning i vad det är att vara frilans inom pressen ordnas på finska i Helsingfors 31 mars. Finlands frilansjournalister (FFJ) planerar också övriga utbildningar och vill gärna höra mer om vilka utbildningar medlemmarna önskar sig. En länk till en webbenkät finns på FFJ:s webbplats.

Svara inte till denna e-postadress
E-brev som skickas till denna e-postadress läses inte regelbundet. I frågor som gäller medlemskap eller ändringar i dina kontaktuppgifter kan du vara i kontakt med jouren för medlemsfrågor. Frågor som berör tidningen Journalisten besvaras av Journalistens redaktion. Frågor som berör arbetsavtal, kontrakt, arbetsvillkor med mera besvaras av våra ombud som jobbar med arbetsvillkor och juridiska frågor.
Samtliga kontaktuppgifter hittar du på Journalistförbundets webbplats under rubriken Kontakta oss (http://www.journalistiliitto.fi/pa-svenska/om-oss/kontaktinformation/)

Ha en bra dag!
Hälsar, Journalistförbundet