Enligt tidningen Journalisti som intervjuat chefredaktör Helge Øgrimin fattades beslutet på ekonomiska grunder.

”Papperstidningen var en ekonomisk börda. Annonserna i webbtidningen har redan under de senaste fem åren inbringat mera pengar än papperstidningens annonser. Nu beslöt vi oss för att lägga alla våra resurser på en kanal”, säger Øgrim.

I samband med omläggningen minskade antalet tjänster på redaktionen från sex och en halv till fyra.

Norska Journalisten publicerar dagligen artiklar på webben. Redaktionen har nu som målsättning att nå ut till fler läsare än tidigare. Sociala medier får också en större roll.

Norska Journalisten ges ut av ett eget bolag men cirka en tredjedel av intäkterna kommer från det norska journalistförbundet Norsk Journalistlag.

Detta är en förkortad version av Marja Honkonens text Norjan Journalisten siirtyi kokonaan verkkoon, som publicerades i Journalistis januarinummer.