Nordiska journalistcentrets Århus-kurs har i år nytt upplägg och högaktuella teman. NJC hoppas på fler finländska sökande till kursen som blivit berömd för att erbjuda fantastiska upplevelser, nya nätverk och praktiska verktyg för det journalistiska arbetet. (mer …)