Yttrandefrihet och ansvar var ledorden i president Tarja Halonens öppningsanförande på det nordiska frilansseminariet som började i dag på Sveaborg i Helsingfors.

”Demokrati är inte en stillbild, det är en ständigt pågående process”, sade Tarja Halonen. Hon talade till knappt 200 frilansjournalister från hela Norden, vilka samlats i Helsingfors för ett tvådagars seminarium (15–16.9.2017) med rubriken framtidens frilansande (The Future of Freelancing).

Finlands Journalistförbunds ordförande Hanne Aho och president Tarja Halonen på det nordiska frilansseminariet i Helsingfors.

Halonen betonade vikten av att inte ta demokratin eller yttrandefriheten för given. Hon lyfte bland annat upp det faktum att Finland i år tappade första platsen på Reportrar utan gränsers index över pressfriheten i världen.

”Det här med att tänja på gränserna gäller inte bara medierna. Under det senaste året har jag hört finländska politiker säga ’ja jag vet vad grundlagen säger men den är svår att följa och det är opraktiskt att följa den’.”

Tarja Halonen sade också att hon med växande oro hör beslutsfattare som har liknande tankar om konventionen för mänskliga rättigheter.

”De säger att konventionen skrevs i en annan tid och att den inte fungerar i dag. Ja, den skrevs i en annan tid av människor som verkligen hade sett vad som hände under andra världskriget. De var med och de levde med följderna. Vi måste ha mer respekt för dem och vi måste respektera konventionen för mänskliga rättigheter.”

Tarja Halonen nämnde även yttrandefriheten och tryckfrihetsförordningen från 1766, vilken var den mest liberala under sin tid.

”Då var tanken på att kungen skulle vara tvungen att motivera sina beslut absurd. Men med tiden har myndigheternas och beslutsfattarnas öppenhet blivit en självklar del av den nordiska demokratin.”

Tarja Halonen uttryckte särskild oro för hatretorik och särskilt hatretorik mot kvinnor.

”Inte bara kvinnliga journalister utan också kvinnliga forskare utsätts för hot genast då de uttalar sig offentligt. Det begränsar deras röst i den allmänna debatten.”

I diskussionen om hatretorik, medborgerliga rättigheter och myndigheters ansvar ville Tarja Halonen lyfta fram att alla orättvisor inte går att åtgärda med hjälp av lagstiftning. Hon påpekade också att händelserna under upptakten till andra världskriget i många fall skedde på laglig väg.

”Även om proceduren är korrekt behöver systemet inte vara rätt. I Norden utgör respekt för lagen en grund för samhället men vi måste ändå fråga oss om vi agerar korrekt och moraliskt rätt. Om vi inte gör det måste vi reagera.”

Se en Facebook-video med Tarja Halonens tal. Halonen inleder sitt anförande vid ca 3 minuter, efter Journalistförbundets ordförande Hanne Ahos öppningsord.