”Välkomna alla som gör innehåll i mediebranschen, satsa på studenterna, tänk på affärsmodellen och fråga medlemmarna vad de behöver.”

Europeiska Journalistförbundets ordförande och Danmarks Journalistförbunds tidigare ordförande Mogens Blicher Bjerregård deltog i den framtidsdiskussion som öppnade Journalistförbundets vårfullmäktige och erbjöd på en mängd idéer och nya tankar. Blicher Bjerregård inledde med en metafor om en brinnande plattform.

”De flesta fackförbund och organisationer står någon gång uppe på en brinnande plattform. Elden kommer underifrån och syns inte. De som märker elden och gör något åt den klarar sig. Alternativet är att vänta på att någon annan kommer och räddar en eller att brinna upp.”

Studenterna framtiden

Danmarks Journalistförbund har som mål att varje år rekrytera 500 nya medlemmar. Förbundets affärsmodell grundar sig på tillväxt och med facit i hand har konceptet varit lyckat. Medlemsantalet har vuxit stadigt, dels tack vare en stark satsning på studerande i medie- och kommunikationsbranschen dels tack vare ett öppet förhållningssätt till nya medlemmar. Alla som jobbar med att göra innehåll är välkomna, också de som jobbar med PR.

”Vi kan inte sitta och vänta på att nya medlemmar kliver in. Vi gjorde det under en låg tid men insåg för cirka 15 år sedan att det inte fungerade”, säger Blicher Bjerregård.

En avgörande händelse var när flera nya journalistutbildningar startade och förbundet inte lyckades få studenter vid de nya högskolorna att ansluta sig.

”Det fanns andra förbund, som erbjöd billiga försäkringar, och studenterna valde dem. Att till exempel kunna försäkra sin cykel är viktigt för många danska studenter.”

Efter en lång diskussion började också det danska journalistförbundet erbjuda försäkringar och småningom gjorde man allt större satsningar på studenterna. I dag är den första person en ny medie- eller journaliststudent träffar en representant för det danska journalistförbundet.

”Våra representanter står i dörrarna och välkomnar de nya studenterna, berättar vad vi erbjuder och frågar vad de behöver.”

Det danska förbundet  är också öppet för medlemmar som jobbar med annat än journalistik.

”Människor i kommunikationsbranschen, bloggare, informatörer – välkomna dem alla. Oberoende medier har inte monopol på journalistiken i dag.  Tillsammans blir vi ett bättre förbund och journalistiken har inte påverkats negativt av att vi varit öppna för nya medlemmar.”

Vill inte mjölkas på pengarna

Fackförbunden riskerar att dö ut samtidigt som industrialiseringens era gör det, konstaterar Blicher Bjerregård.

”Ni måste inse att allt inte längre handlar om kollektivavtal. Vi har en massa medlemmar som aldrig kommer att jobba under ett kollektivavtal –det finns sådana som inte ens vill göra det. Vi brukar säga att det har gått från First of May to me first  (Från första maj till jag först). Perspektivet har blivit mer idividuellt och medlemmarna frågar sig vad de personligen vinner på att vara medlemmar.”

Enligt Blicher Bjerregård hör individuell handledning, karriärtjänster, rådgivning i att skriva kontrakt och hjälp med att utveckla sin egen affärsmodell till det danska förbundets  populäraste tjänster.

”Vi måste också kunna erbjuda dem med fast anställning något. De ska inte känna att den enda gången de har nytta av facket är när de anställs (kollektivavtal) eller när de sägs upp. Där emellan har de kanske jobbat i tjugo år och inte haft annan kontakt med förbundet än att de betalat sin medlemsavgift.”

I Danmark erbjuder journalistförbundet karriärrådgivning och olika former av utbildningar.

”Varje medlem ska känna att hon eller han får ut något av sitt medlemskap, att vi finns till för dem.”