”När beslutsmakten om Yles strategi ska flyttas från Yles styrelse till Yles förvaltningsråd är det naturligt att många frågar sig om förändringen kan inverka på Yles journalistik”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho i en intervju i MTV3:s morgonprogram Huomenta Suomi måndagen 6 mars.

Aho diskuterade regeringens förslag, att förvaltningsrådet i fortsättningen skulle bestämma Yles strategi, med Yles tidigare vd Mikael Jungner .

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Foto: Heli Saarela / Journalisti

I dag är det Yles styrelse som fattar beslut om strategin. Styrelsen består bland annat av experter och av Yles personalrepresentanter. Hittills har varken förvaltningsrådets medlemmar eller medlemmar i Yles ledning fått ingå i styrelsen. Yles förvaltningsråd består av politiker.
”Förvaltningsrådet kan inte påverka Yles journalistiska innehåll. För detta bör finnas en tydlig lagstiftning och politikerna bör veta var den gränsen går. Förvaltningsrådet är inte det enda sättet att påverka Yles innehåll och även övriga sätt bör tas i beaktande”, säger Aho.

 

Du hittar Huomenta Suomis sändning på MTV Katsomo. Ahos och Jungners intervju börjar vid 34:40 minuter.