Jaana Mäki är Journalistförbundets nya ombud för medlemsfrågor. Till hennes arbetsuppgifter hör att upprätthålla och utveckla medlemsregistret och att hjälpa medlemmar i frågor som berör medlemskap, medlemsavgifter och medlemsapplikationen.

Jaana Mäki har en lång erfarenhet av motsvarande uppgifter.

”Jag har jobbat flera år i fackförbund och i arbetsgivarförbund med mångsidiga uppgifter. Jag tycker att det är intressant att jobba med organisationer.”

Jaana Mäki lockades till Journalistförbundet för att arbetet är utmanande och intressant. Under sin fritid ägnar hon sig gärna åt handarbete och kreativa uppgifter.

”Jag är också med i frivilligverksamhet.”

Behöver du hjälp i frågor om medlemskapet? Ta kontakt redan i dag.