Ett flertal organisationer inom mediefältet har undertecknat en vädjan om att regeringen ska sänka mervärdesskatten på digitala publikationer – i enlighet med EU-kommissionens förslag.

(mer …)