Finlands Röda Kors ordnar kursen Security and Safety i Hälvälä 12–15 maj 2016. Röda Korset väljer kursdeltagarna.

Stipendium kan sökas både för kursavgiften och för resekostnader. Ansök om stipendium via Jokes elektroniska ansökningssystem senast 18 mars klockan 16.00. Printa förbindelsen och skicka den per post så att den är Jokes tillhanda senast 21 mars. Stipendierna är ämnade för frilansjournalister som jobbar med printmedier och digitala medier.

Finländska journalister jobbar stundvis på krisområden. Än har ingen finländsk journalist mist livet eller blivit kidnappad. Internationella journalistförbundet rapporterar att åtminstone 2297 journalister dödats sedan 1990. Under de senaste fem åren har två journalister dödats varje vecka.

Journalister som jobbar för stora medieföretag kan få säkerhetsutbildning genom sin arbetsgivare. Frilansar och journalister som jobbar för små företag reser ofta i väg utan att ha genomgått någon säkerhetsutbildning. Många har även bristfälliga försäkringar. Flera internationella mediehus köper inte längre in material av journalister som saknar säkerhetsutbildning, något som kan utgöra ett hinder för en internationell karriär.

Jokes vill understöda frilansjournalister som vill arbeta internationellt och främja deras säkerhet under arbetsuppdrag.