Journalistförbundet som representerar branschens arbetstagare och Medieförbundet som representerar arbetsgivarna har hittat en gemensam linje i hur man på bästa sätt borde trygga informationsförmedlingen under coronakrisen. Förbundet har i en gemensam vädjan till regeringen bett om snabba beslut för att stödja medier som påverkats negativt av den pågående krisen.

Förbunden föreslår att stödet ges som ett lönestöd för journalistisk innehållsproduktion. Det tillfälliga stödet kunde riktas till medier som tappat mest i reklamintäkter på grund av krisen. På detta sätt styrs stödet till att göra innehåll, vilket i sin tur skulle stödja mediernas verksamhetsförutsättningar i hela landet.

Coronaepidemin och begränsningarna som införts på grund av epidemin har haft en snabb effekt på medieförsäljningen som sjunkit dramatiskt. Journalistik finansieras i huvudsak av medieförsäljningen och av prenumerationer. Över hälften av medieföretagen har varit tvungna att permittera personal. Ifall krisen förlängs hotas branschen av uppsägningar och konkurser. Den största risken är att den regionala och lokala informationsförmedlingen försvinner.

”Läget i branschen är allvarligt. Finland behöver snabbt ett stöd som är tillräckligt heltäckande och till storleken är tillräckligt omfattande för att ha effekt. Under undantagstillståndet kan medierna inte sätta en lapp på luckan och återkomma när tiderna blir bättre”, säger Medieförbundets vd Jukka Holmberg.

Coronakrisen har accentuerat skillnaden mellan de nordiska ländernas mediepolitik. I Sverige, Norge och Danmark har man förstått de kommersiella mediernas roll för demokratin. De övriga nordiska länderna har redan ökat sitt stöd till medierna med 24–64 miljoner euro på grund av coronakrisen. 

I de övriga nordiska länderna stöds medierna årligen med 50–80 miljoner euro. 

I Finland är stödet för medier som publicerar nyheter på minoritetsspråk 0,5 miljoner euro per år och stödet för kulturtidskrifter 0,8 miljoner euro per år. Samtidigt är beskattningen i Finland avsevärt högre än i resten av Norden.

Förbundet anser att det är strålande att Kommunikationsministeriet vid sidan om coronastödet har börjat planera för ett bestående mediestöd.

”Journalistförbundet och Medieförbundet kan vid behov ge all sin expertis, sina nätverk och sitt bakgrundmaterial till ministeriets tjänstemäns förfogande”, säger Journalistförbundet ordförande Hanne Aho.