Tjänsten Jäsenedut.fi riktar sig till medlemmar i fackförbund och erbjuder förmåner och rabatter på tjänster och produkter. Journalistförbundet har fått en del frågor och respons om tjänsten. Vi vill påminna medlemmarna om att förbundet varken förhandlar om de förmåner som erbjuds, deltar i upprätthålandet av tjänsten eller är med och utvecklar den. All respons och alla frågor som riktar sig till Jäsenedut.fi ska skickas direkt till tjänsteproducenten eller till det företag som erbjuder den förmån frågan gäller.

Du ska också vända dig till Jäsenedut.fi eller till det företag vars förmåner du är intresserad av ifall du uppmanas att be om en rabattkod eller ett avtalsnummer av ditt eget fackförbund. FJF sköter inte enskilda företags kommunikation, inte heller deras marknadsföring.

Läs mer om hur du ansluter dig till tjänsten här.