I motionen, som behandlades på fullmäktige torsdag eftermiddag, önskar föreningen riktlinjer för situationer när journalister ombeds göra advertorials. En advertorial kan vara kommersiellt innehåll som är skrivet och utfrormat så att det ska se ut som redaktionellt innehåll. 

Styrelsen föreslog att motionen skulle godkännas, vilket fullmäktige också gjorde. Styrelsen tog i sin motivering upp bland annat följande frågor:

”Opinionsnämnde för massmedier godkände 27 november 2013 ett uppdaterat principuttalande om smygreklam.  Trovärdigheten är en grundförutsättning för journalistiken. För tittarna och lyssnarna måste gränsen mellan journalistiskt och kommersiellt innehåll vara tydlig. Även i de principer som godkändes av Aikakausmedia (Tidskriftsutgivarnas samarbetsforum) i februari i år poängteras att läsaren måste kunna särskilja advertorials från redaktionellt innehåll. 

Enligt pressens kollektivavtal har journalister och fotografer inte rätt att använda redaktionellt utrymme för reklam, de får inte heller åläggas att göra kommersiellt innehåll. Kollektivavtalet säger också att en journalist eller fotograf inte får åläggas att bryta mot god journalistisk sed. Det är skäl att följa dessa avtalspunkter. 

Samtidigt är det omöjligt att kategoriskt förbjuda alla dem som jobbar med redaktionellt innehåll från att delta i olika marknadsföringsuppgifter eftersom kollektivavtalet ger arbetsgivaren och -tagaren en möjlighet att avtala om olika arbetsuppgifter. 

Styrelsen föreslår att motionen godkänns och att det uppdrag motionen föreslår utvidgas. Styrelsen föreslår att Journalistförbundet utreder vilken effekt medefältets omvandling har på förbundets intressebevakningsarbete. Med den utredningen som grund gör förbundet sedan en verksamhetsplan och en serie omfattande riktlinjer. Pressens framtidsutskott har arbetat med dessa frågor tidigare och utskottets erfarenhet kan användas som grund för arbetet.”