Arbetslöshetskassan Finkas kassadirektör Ilkka Nissilä lämnar sitt uppdrag.

(mer …)