Hufvudstadsbladet berättade i dag om förändringarna på Hbl.fi. En annan förändring är att nuvarande innehållsdirektör Susanna Ilmoni blir ansvarig redaktör för bolagets redaktionella, svenskspråkiga sajter och att Västra Nylands nuvarande nyhetschef Marina Holmberg tillträder som chefredaktör för pappersversionen av VN.

Många journalister frågade sig genast på Twitter hur KSF Media tänkte när bolaget valde att gå ut med informationen dagen efter riksdagsvalet. Vd Barbro Teir svarade på Twitter att ”jobbet har pågått en tid, detta var första möjliga dagen för intern och extern info om organisationen på makronivå.”

Det har knappt hunnit gå ett halvt år sedan KSF Media genomfördes en omfattande omorganisering. Det skedde i efterdyningarna av en samarbetsförhandling efter vilken den sammanlagda personalstyrkan minskade med knappt 50 personer. Omställningsprocessen döptes internt till Operation rädda KSF Media och mer om den kan du läsa i tidningen Journalistis arkiv.