Företagen som jobbar med audivisuell översättning, Finlands journalistförbund och Akavas specialorganisationer fortsatte förhandla om ett nytt kollektivavtal 4 december.

Förhandlingarna om kollektivavtalet fördes i en god anda och parterna kom överens om att förlänga förhandlingstiden till slutet av januari 2015. Parterna träffas nästa gång den 17 december.

För ytterligare information:

Finlands journalisförbund, intressebevakningschef Petri Savolainen, tfn 050 534 2485

Akavana specialorganisationer rf, chef för intressebevakningsenheten Helena Lamponen, tfn 040 631 7660