Planerna på att sammanslå Helsingfors journalistförening (HJF/HSY) och Förbundet för Finlands tidskriftsjournalister (SAL) har tagit ett steg framåt. Det skriver Manu Haapalainen i en notis i Journalisten 14/2015. Följande text är en översättning av notisen:

En sammanslagning har utretts sedan sommaren och en utredningsgrupp försöker som bäst hitta svar på hur olika praktiska frågor skulle lösas i praktiken.

Utredningsgruppen ska bland annat ta ställning till om en helt ny förening ska bildas i stället för de två eller om den ena föreningen ska läggas ner så att den andra går samman med den som blir kvar. Gruppen granskar också olika möjligheter för hur de båda föreningarnas medlemmar och förmögenhet skulle införlivas i den nya föreningen.

”Vi finns till för våra medlemmar. Det är självklart att en större förening kan erbjuda sina medlemmar bättre service”, säger Tidskriftsjournalisternas ordförande Taru Taipale.

Inget officiellt beslut om att slå samman föreningarna har ännu fattats.