Den europeiska undersökningen Media Pluralism Monitor (MPM) har återigen kartlagt riskerna för mediernas mångfald i Finland. Resultaten visar att risknivåerna fortfarande är ställvis höga, i synnerhet när det gäller koncentrationen av medieägandet.

Undersökningen gällde risker på fyra delområden. Av dem stannade endast området för lagskydd på låg risknivå i Finland. Områdena för politisk självständighet och social delaktighet låg på medelhög risknivå medan koncentrationen av ägandet på hög risknivå.

”Till exempel mätaren för risken för mediernas livsduglighet steg till 40 procent. Det betyder att Finland uppfyller två av de fem tecken på risk som beaktades i undersökningen. Ett sådant tecken är till exempel tidningspressens försämrade lönsamhet”, säger projektforskare Ville Manninen vid Jyväskylä universitet.

Ändrad mätmetod påverkade resultat

Finlands resultat försämrades på alla fyra delområden jämfört med i fjol. Det här beror dock i stor utsträckning på ändringar i frågorna, snarare än på konkreta händelser 2017. Ett exempel är mätningen av internetförbindelser: tidigare beaktades alla förbindelser men nu endast de snabba på över 30 Mb/s.

”En positiv ändring med tanke på Finlands resultat var att frågan som gällde hädelse ströks i mätaren. Under tidigare år har strafflagens paragraf om brott mot trosfrid försämrat Finlands resultat”, säger Manninen.

Till vissa delar reagerade mätarna också till följd av verkliga förändringar. Statistik från slutet av 2017 visar tecken på återhämtad lönsamhet i tv-branschen, vilket påverkade mätaren för mediernas livsduglighet positivt. Samtidigt steg den riskmätare som beskriver journalistkårens yrkesförhållanden, vilket berodde på ökade hot och påtryckningar. De här enskilda förändringarna medförde ändå inte några dramatiska kast i helhetsvärdena.

Om forskningsprojektet

Media Pluralism Monitor (MPM) är ett internationellt forskningsprojekt som genomfördes i alla EU-länder och även i Turkiet och Montenegro 2016 och 2017. Undersökningen bygger på 200 frågor som bland annat handlar om yttrandefrihet, koncentration av ägandet i mediebranschen, mediers politiska självständighet och minoriteters ställning.

MPM-projektet genomfördes första gången i full skala 2016. Före det deltog Finland dessutom i projektets försöksomgång 2015. Resultaten från de tidigare åren och närmare information om själva projektet finns på webbplatsen för den samordnande enheten Center for Media Pluralism and Freedom.