Många kan försöka nyttja för egna syften stölden av känslig patientdata från psykoterapicentret Vastaamo. Dataintrånget är exceptionellt omfattande.

Journalister som rapporterar om fallet utgår från Journalistreglerna. De räcker också långt.

Medierna fattar beslut om publicering självständigt.

Nedan är Journalistförbundets lista med tips som hjälper dig i arbetet.

 • Det är förbjudet att publicera stulen och sekretessbelagd information om personers hälsa.
 • Om dataintrångets offer själv offentligt berättar om händelserna kan du be hen kommentera.
 • Om du får veta om dataintrångets offer via andra kanaler ska du avböja med att försöka få en kommentar.
 • Det är möjligt att tredje part ger dig tips. Tag reda på vilka uppgiftslämnarens motiv är och var informationen kommer ifrån.
 • I samband med normal informationssökning kan du stöta på uppgifter som härstammar från dataintrånget. Ansvarsfullt är att kontakta polisen vid behov.
 • Tänk efter före. Det du avslöjar kan avslöja offrets identitet och dirigera läsarna till en källa med stulna patientjournaler.
 • Var försiktig om du är den personen som köper in material och gör publiceringsbeslut. Du kan bli erbjuden artiklar och uppslag som bygger på uppgifter som hämtats i dataintrånget vid Vastaamo.
 • Berätta om misstänkta uppgifter till förmannen eller kontakta polisen.
 • Stulen patientdata kan ingå i artikeltips ännu efter en lång tid, till och med år.
 • Det är mediernas uppgift att se till att olagligt material inte publiceras i deras kommentarsfält.
 • Se Journalistreglerna, särskilt punkterna 27, 28, 34, 12, 3 och punkt 2 i bilagan: Material som producerats av allmänheten på massmediernas webbplatser.