”Rekryteringen av Huldén och den pågående organisationsförändringen kommer att förbättra medlemsservicen”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho

Journalistförbundet erbjuder redan nu medlemmarna karriärrådgivning och i januari startar servicebolaget Medielaget – Mediakunta.

”I utvecklingen av medlemstjänster är det viktigt att öka kommunikationen mellan förbundet, medlemsföreningarna och medlemmarna”, säger Simon Huldén.

”Det är viktigt att Journalistförbundets service är ett svar på medlemmarnas behov i arbetslivet. Jag vill att man känner att man får valuta för pengarna”, säger han. 

Huldén börjar på Journalistförbundet i början av december. Han har tidigare arbetat både som verksamhetsledare och utvecklingschef för Specia r.f., ett fackförbund för experter och förmän. Till sin utbildning är Simon Huldén politices magister.

För ytterligare information:

Hanne Aho, Journalistförbundets ordförande, tfn 050–5254 345.

Simon Huldén,Journalistförbundets servicedirektör från och med 28 november 2016, tfn 040–719 3328.