”Rapporteringen om orsakerna till varför yttrandefrihetsbyn inhiberades (se till exempel HBL) på evenemanget Världen i byn den 23–24 maj i Helsingfors ger en plågsamt tydlig bild av synen på yttrandefrihet i Finland i dag. Många verkar ha fått uppfattningen att den planerade yttrandefrihetsbyn enbart skulle innehålla en samling Muhammedkarikatyrer, vars enda uppgift skulle vara att uppröra besökarna. Så är det inte.

Idén med yttrandefrihetsbyn var att lyfta fram det arbete olika föreningar som jobbar med yttrandefrihet gör, helt i enlighet med festivalens anda. Syftet med yttrandefrihetsbyn var också att på olika sätt väcka besökarnas tankar om yttrandefrihetens former samt att aktivera besökarna i en diskussion om temat.

Karikatyrutställningen var endast en mycket liten del av denna helhet. 

Stiftelsen Vikes, som är förbundets solidaritetsorgan, var med för att presentera finska journalisternas solidaritetsarbete i 14 olika länder. Journalistförbundet skulle också presentera säkerhetsfrågor med anknytning till finländska journalisters arbete för yttrandefriheten i hemlandet.

Studenter vid yrkeshögskolan Haaga-Helia hade intervjuat kända och mindre kända personer i Finland om yttrandefrihet. Videofilmerna skulle publiceras i samband med evenemanget.

Det är deprimerande att barnet kastas ut med badvattnet och att den finländska debatten om yttrandefrihet har än en gång kommit att handla enbart om Muhammedteckningar och islam.

Ifall Säkerhetspolisens riskbedömning var den jag hörde om, det vill säga att man bara varnade för att använda orden Charlie Hebdo och Muhammed, verkar risken för en attack rätt liten. Ifall det fanns ett verkligt terrorhot mot en stor festival som omfamnar mångkulturalism tror jag inte att några teckningar var orsaken till det.

Incidenten har öppnat mina ögon. Det är för bekvämt att leva i sin egen värld. Yttrandefrihetens pris är att man är tvungen att tåla obekväma åsikter. Om medborgarsamhället inte gör det, vem finns kvar? 

Till yttrandefriheten hör ett stort ansvar men förhands- och självcensur tystar oftast ner de viktigaste rösterna. I yttrandefrihetens förlovade land finns ännu mycket att diskutera.”

Juha Rekola

Ordförande för stiftelsen Vikes

Journalistförbundets ombudsman för internationella frågor

Översättning Lina Laurent

Bakgrund:

Evenemanget Världen i byn arrangeras i Helsingfors 23–24 maj. Arrangör är föreningen Kepa.

Medverkande i yttrandefrihetsbyn var bland andra Kultti, Finlands PEN, Vikes, Reportrar utan gränser, Eff och Finlands Journalistförbund samt journalistikstudenter vid Haaga-Helia. De ovannämnda föreningarna och organisationerna beslöt sig för att dra sig ur festivalen efter att arrangören Kepa bett att man i en utställning skulle utelämna teckningar som föreställer profeten Muhammed. Utställningen Jag är Charlie är ett samarbete mellan Finlands PEN och Serietecknarföreningen. Utställningen skulle också ha innehållet Kulttis Ville Rantas teckningar som väckt debatt.

”Vi kan inte godkänna att en del av den utställning som hedrar döda journalisters minne skulle tas bort. Man kan inte dela upp yttrandefriheten i olika stycken. Antigen finns den eller så inte”, sade Kulttis ordförande Ilkka Lehdonmäki i ett uttalande som publicerades i går.