I samband med fullmäktiges vårmöte premierade Journalistförbundet dem som jobbat för arbetsplatsgemenskapen. Också årets organisationsgärning premierades. (mer …)