Stiftelsen för att befrämja journalistisk kultur, Jokes, valde fredagen 27 februari Antti Manninen till ny ordförande. Irene Pakkanen lämnade ordförandeskapet och styrelseposten i Jokes på grund av sin arbetssituation. Ville Hänninen valdes till styrelsemedlem i hennes ställe.

Jokes fattade också beslut om årets stipendier. Nytt för i år är stipendiet Jokes-Nova, som kommer att beviljas åt tre till fem sökande. Jokes-Nova ska stöda utvecklingsarbete för nytt journalistiskt innehåll eller digitalt innehåll. Stipendiets storlek är 20 000 euro och det kan beviljas åt en enskild sökande eller åt en arbetsgrupp.

Ansökningstiden för Jokes stipendier för våren och sommaren kan ansökas i mars-april. Mer info om aktuella stipendier finns på Jokes webbplats.