Nyheter / 01.05.2015

Svenska Journalisten startar frilanstidning

Tidningen ska heta Frilans och ges ut fyra gånger per år. Journalistens chefredaktör och ansvariga utgivare Helena Giertta får samma roll i den nya tidningen.

"Tidningens första nummer kommer nästa vecka och innehåller både tips om hur man klarar sig som frilans, vad som gäller kring karensdagar och intervjuer med etablerade frilansjournalister. Från början kommer tidningen att gå som bilaga i Journalisten samt i Fotografisk Tidskrift", skriver Journalisten.se.

Läs hela nyheten på Journalisten.se.


Krav: Journalister bör kunna rapportera från Gaza

I juni samlades kring hundra medlemmar i Journalistförbundet och i Reportrar utan gränser på Medborgartorget i Helsingfors för att ta en bild som symboliserar alla de journalister som dött i kriget i Gaza.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.