Senaste nytt

Svara på enkäten om löner!

Journalistförbundet följer regelbundet med medlemmarnas löneutveckling. Ifall du är en av dem som i år fått en länk till förbundets enkät om löner är det viktigt att du bidrar med ditt svar.

Journalistförbundet utreder vartannat år lönenivån bland de medlemmar som är anställda, vartannat år bland dem som är frilansar. I år är det de anställdas tur.

För att förbundet och medlemmarna ska ha en korrekt bild av lönenivån i branschen är det därför mycket viktigt att de som fått brev av Tns-gallup (som utför undersökningen) svarar på enkäten. Du kan skicka in ditt svar i svarskuvertet eller så kan du fylla i blanketten på webben: http://surveys.tnsglobal.com/wix/p1835181273.aspx.

Enkäten har skickats till en femtedel av de medlemmar som jobbar inom pressen och till en fjärdedel av dem som jobbar som programarbetare på Yle. I mindre grupper, till exempel förlagsredaktörerna eller de anställda på MTV3, har samtliga anställda fått enkäten. Ju färre anställda som jobbar inom ditt område, desto viktigare är ditt svar!

Enkäten gäller lönen för april månad och för att kunna svara på samtliga frågor behöver du ditt löneintyg.