Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Stipendier för pressfotografer

Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier för pressfotografer. Stipendier beviljas för produktioner inom pressfotografi samt för studier och forskning i branschen.

Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur, Jokes, har en specialfond för pressfotografer. Den utlyser nu stipendier för pressfotografer. Stipendier beviljas för produktioner inom pressfotografi samt för studier och forskning i branschen.

Fotografen som ansöker om stipendium ska ha överlämnat sin kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet eller så ska hen på annat sätt kunna påvisa sin rätt att söka om kopiosto-stipendium, till exempel med yrkesverksamhet som motivering. 

Stipendier beviljas ej åt studerande.

I ansökan ska den sökande beskriva stipendiets användsningssyfte och projektets budget. Bigofa arbetsprover eller en länk till en mapp med arbetsprover.

Stipendium beviljas ej till pågående utbildningar, resor eller till projekt som redan förverkligats. Stipendier beviljas ej för grundstudier, arbetsresor eller för rekreation.

Lämna din ansökan på Jokes elektroniska tjänst för stipendieansökningar

Ansökningar som skickats per post, e-post eller med fax beaktas ej.

Ansökningstiden börjar 18 december och tar slut 30 januari 2015.  Bekräftelsen som ingår i ansökan skrivs ut och skickas undertecknad per post till Jokes kontor så att den är framme senast 14 februari 2015.

Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur JOKES
Broholmsgatan 16, 7.vån
00530 Helsingfors

+358 50 551 3961
toimisto@jokes-saatio.fi
www.jokes-saatio.fi