Nyheter / 18.12.2014

Stipendier för pressfotografer

Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur, Jokes, har en specialfond för pressfotografer. Den utlyser nu stipendier för pressfotografer. Stipendier beviljas för produktioner inom pressfotografi samt för studier och forskning i branschen.

Fotografen som ansöker om stipendium ska ha överlämnat sin kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet eller så ska hen på annat sätt kunna påvisa sin rätt att söka om kopiosto-stipendium, till exempel med yrkesverksamhet som motivering. 

Stipendier beviljas ej åt studerande.

I ansökan ska den sökande beskriva stipendiets användsningssyfte och projektets budget. Bigofa arbetsprover eller en länk till en mapp med arbetsprover.

Stipendium beviljas ej till pågående utbildningar, resor eller till projekt som redan förverkligats. Stipendier beviljas ej för grundstudier, arbetsresor eller för rekreation.

Lämna din ansökan på Jokes elektroniska tjänst för stipendieansökningar

Ansökningar som skickats per post, e-post eller med fax beaktas ej.

Ansökningstiden börjar 18 december och tar slut 30 januari 2015.  Bekräftelsen som ingår i ansökan skrivs ut och skickas undertecknad per post till Jokes kontor så att den är framme senast 14 februari 2015.

Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur JOKES
Broholmsgatan 16, 7.vån
00530 Helsingfors

+358 50 551 3961
toimisto@jokes-saatio.fi
www.jokes-saatio.fi


Krav: Journalister bör kunna rapportera från Gaza

I juni samlades kring hundra medlemmar i Journalistförbundet och i Reportrar utan gränser på Medborgartorget i Helsingfors för att ta en bild som symboliserar alla de journalister som dött i kriget i Gaza.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.