Nyheter / 23.01.2017

Stipendier för pressfotografer

Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser stipendier för pressfotografer. Ansökningstiden pågår mellan 20 januari och 24 februari 2017 klockan 17.00. Stipendierna delas ut från pressfotografernas fond. Stipendierna är ämnade för fotografiska produktioner, studier, forskning eller fortbildning med anknytning till pressfotografi. Ansökan görs i Jokes elektroniska system. En skriftlig förbindelse bör skrivas ut, undertecknas och postas till Jokes kansli så att den är kansliet tillhanda senast den 3 mars. Fotografen som ansöker om stipendium bör ha undertecknat en Kopiostofullmakt. Stipendier beviljas ej för studenter. Stipendier beviljas inte heller för pågående utbildningar, resor eller projekt som redan genomförts. Stipendier beviljas ej för materialanskaffning, arbetsresor eller rekreation. Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, JOKES Broholmsgatan 16, 7.vån 00530 Helsingfors +358 50 551 3961 toimisto@jokes-saatio.fi www.jokes-saatio.fi

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.