Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Stipendier för pressfotografer

Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser stipendier för pressfotografer. Ansökningstiden pågår mellan 20 januari och 24 februari 2017 klockan 17.00.

Stipendierna delas ut från pressfotografernas fond.

Stipendierna är ämnade för fotografiska produktioner, studier, forskning eller fortbildning med anknytning till pressfotografi.

Ansökan görs i Jokes elektroniska system. En skriftlig förbindelse bör skrivas ut, undertecknas och postas till Jokes kansli så att den är kansliet tillhanda senast den 3 mars.
Fotografen som ansöker om stipendium bör ha undertecknat en Kopiostofullmakt. Stipendier beviljas ej för studenter. Stipendier beviljas inte heller för pågående utbildningar, resor eller projekt som redan genomförts. Stipendier beviljas ej för materialanskaffning, arbetsresor eller rekreation.

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, JOKES
Broholmsgatan 16, 7.vån
00530 Helsingfors
+358 50 551 3961
toimisto@jokes-saatio.fi
www.jokes-saatio.fi