Nyheter / 08.02.2016

Stipendier för Noda och Tutki

Den nordiska konferensen i datajournalistik Noda #16 (Nordic Datajournalism Conference) och Finlands grävseminarium Tutki! arrangeras i år samtidigt. Konferensen pågår i två dagar under 22–23 april.

Du kan nu ansöka om stipendium för att delta i konferensen (den normala deltagaravgiften är 235 euro). Ansökningstiden för stipendiet tar slut 19 februari 2016 kl. 17.00. Ansökan ska vara inlämnad i Jokes elektroniska system innan ansökningstiden går ut.

När du ansöker om stipendium ska du välja stipendium för seminarium (seminaariapuraha) när systemet ber dig välja användningssyfte.

Stipendier beviljas på basen av ansökningar och täcker deltagaravgiften, resekostnader och inkvartering. Taxiresor eller resor inom hemstaden ersätts inte. Inkvarteringskostnader ersätts för högst 100 euro per natt.

Den som ansöker om stipendium ska ha lämnat in en Kopiosto fullmakt. Stipendier på under 500 euro ger inte en karenstid till övriga Jokesstipendier.

Jokes elektroniska ansökningssystem hittar du här.

Ytterligare information om Noda och Tutki hittar du på evenemangets webbplats.

Jokes kontaktuppgifter:

Jokes

Broholmsgatan 16, 7. vån

00530 Helsingfors

Stiftelsens ombud når du på 050 5513961, toimisto(at)jokes-saatio.fi.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.