Nyheter / 14.08.2016

Sök stipendium av Jokes eller Alfred Kordelins stiftelse

Stiftelsen Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier för pressfotografer. Stipendierna är ämnade för fotoprojekt och för studier och forskning med nära anknytning till pressfotografering. Ansökan pågår som bäst och den är öppen till den 30 augusti. För ytterligare information, se http://www.jokes-saatio.fi/nyt-haettavat-apurahat/. Där hittar du också en länk till det elektroniska ansökningssystemet.

Du kan också ansöka om stipendium från Alfred Kordelins stiftelse. Inom ramen för litteraturstipendier kan du bland annat ansöka om stipendium för journalistiskt arbete. Ansökningstiden pågår till den 31 augusti. För ytterligare information, se http://kordelin.fi/apurahat-2/kirjallisuus/.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.