Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Sök stipendium av Jokes eller Alfred Kordelins stiftelse

Ansökningsstiden för stipendier från både Jokes fond för pressfotografer och Alfred Kordelins stiftelse pågår som bäst.

Stiftelsen Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier för pressfotografer. Stipendierna är ämnade för fotoprojekt och för studier och forskning med nära anknytning till pressfotografering. Ansökan pågår som bäst och den är öppen till den 30 augusti. För ytterligare information, se http://www.jokes-saatio.fi/nyt-haettavat-apurahat/. Där hittar du också en länk till det elektroniska ansökningssystemet.

Du kan också ansöka om stipendium från Alfred Kordelins stiftelse. Inom ramen för litteraturstipendier kan du bland annat ansöka om stipendium för journalistiskt arbete. Ansökningstiden pågår till den 31 augusti. För ytterligare information, se http://kordelin.fi/apurahat-2/kirjallisuus/.