Nyheter / 10.09.2016

Sök resebidrag – seminarium i Bryssel

Resebidrag för resa till Bryssel

Europaparlamentet ordnar ett seminarium för journalister 18–19 oktober 2016 i Bryssel. Temat är Europas framtid. Du kan söka resestipendium för att åka till seminariet.

Seminariespråket är engelska. Parlamentet ersätter skäliga resekostnader och dagpenning för högst två dagar. Ersättningen betalas ut i efterhand mot kvitton.

Skicka din ansökan senast 26 september klockan 12.00 till adressenephelsinki@europarl.europa.eu. I ansökan ska du skriva dina kontaktuppgifter. Ifall du är frilans ska du motivera varför just du borde få delta i seminariet. Berätta också om du tidigare bekantat dig men Europaparlamentet. För ytterligare information, kontakta Niina Saloranta, niina.saloranta@europarl.europa.eu
(09) 6220 4521 eller 040 720 5025.


Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.