Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Sök resebidrag – seminarium i Bryssel

Europaparlamentet ordnar ett seminarium för journalister 18–19 oktober 2016 i Bryssel. Du kan nu söka resestipendium för att åka till seminariet.

Resebidrag för resa till Bryssel

Europaparlamentet ordnar ett seminarium för journalister 18–19 oktober 2016 i Bryssel. Temat är Europas framtid. Du kan söka resestipendium för att åka till seminariet.

Seminariespråket är engelska. Parlamentet ersätter skäliga resekostnader och dagpenning för högst två dagar. Ersättningen betalas ut i efterhand mot kvitton.

Skicka din ansökan senast 26 september klockan 12.00 till adressenephelsinki@europarl.europa.eu. I ansökan ska du skriva dina kontaktuppgifter. Ifall du är frilans ska du motivera varför just du borde få delta i seminariet. Berätta också om du tidigare bekantat dig men Europaparlamentet. För ytterligare information, kontakta Niina Saloranta, niina.saloranta@europarl.europa.eu
(09) 6220 4521 eller 040 720 5025.