Nyheter / 26.03.2014

Sök nu till det nordiska frilansseminariet

Över 100 nordiska frilansjournalister förväntas delta i det tre dagar långa seminariet som i år bland annat behandlar välmående, framtidens journalistik och editering. På programmet finns både föreläsningar, workshops och samvaro.

Deltagaravgiften är 67 euro (500 danska kronor), i vilken ingår logi, program, mat samt festmiddag. Anmälningstiden går ut 9 april.

Stipendium

Frilansjournalisterna delar ut stipendier, som kan sökas av den som vill delta i seminariet. Ansökningstiden för stipendierna går ut 31 mars och stipendium går att söka både för resekostnader och för deltagaravgiften. Stipendiet är max 500 euro och ger inte karenstid som till exempel Jokes-stipendierna. Ansök om stipendium elektroniskt och bifoga en fritt formulerad ansökan med motiveringar om varför just du behöver stipendiet – den sistnämnda ska skickas per e-post till yhdistys@freet.fi.

Detaljerat program finns på frilansjournalisternas webbplats.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.