Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Sök Jokesstipendium

Stiftelsen för Journalistisk kultur, Jokes, har utlyst stipendier för bland annat fortbildning, forskning och för utveckling av journalistiska innovationer.

Jokes har utlyst ett flertal stipendier. Ansökan ska vara inlämnad på det elektroniska systemet före den 27 maj 2016 klockan 17.

Bland stipendierna finns bland annat ett eller flera Jokes-stipendier på 22 400 euro var. Stipendierna är avsedda för journalister verksamma i branschen, för fortsättningsstudier, kompletterande studier, forskning samt annan väl motiverad verksamhet som gagnar hela mediebranschen. Jokes-stipendiet är avsett både för arbete och för stipendiatens kostnader för pensionsförsäkring (LFÖPL). Högst tio arbetsstipendier på 5 000 euro var delas ut för grävande arbete, fördjupning i specialområde samt till bakgrundsforskning. Jokes-Nova är högst två stipendier på 20 000 euro var som ges för till nya journalistiska publikationer eller för att utveckla innehåll. De här stipendierna kan sökas också av journalister vid elektroniska medier. Jyrki A. Juutis minnesstipendium på sammanlagt 4 000 euro ges för utveckling av färdigheter som behövs i facklig intressebevakning. Stipendiet kan sökas av alla FJF-medlemmar. Summan kan beviljas som ett eller flera stipendier.

Jokes utlyser även stipendier för yrkesutbildande kurser. Kurserna är:

NÄRA LÄSAREN I TIDNINGEN OCH PÅ NÄTET

JOURNLISTISK MODERERING

KURS I VIDEOJOURNALISTIK

NYA TYPER AV UPPDRAG I JOURNALISTENS ARBETE

ANSÖKNINGSANVISNINGAR FÖR ALLA STIPENDIER

Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller arbetat inom pressen, Jyrki A. Juuts stipendium och Nova-stipendierna för alla FJF:s medlemmar. Stipendier beviljas inte åt studerande. FJF-medlemmar ska ha medlemsavgiften i skick och kopiosto-fullmakten ska ha överlåtits till Journalistförbundet. Stipendierna söks via stiftelsens elektroniska stipendiesystem på adressen www.aspicore-asp.net/jokes/.  Ansökan ska vara inlämnad på det elektroniska systemet före den 27 maj 2016 klockan 17. Den till ansökan hörande förbindelsen printas ut från det elektroniska systemet, skrivs under och skickas per post till stiftelsens kansli. Förbindelsen ska vara framme på stiftelsens kansli senast den 3 juni.

Stipendiaten kan inte få andra stipendier från stiftelsen på tre år.

Endast de stipendieklasser som nämns i annonsen kan sökas. Övriga Jokes stipendier, bland annat för fortbildning, språkkurser, yrkesrelaterade resor, kan sökas på hösten 2016.

Stiftelsens ombudsman Anna Kähkönen svarar på frågor om stipendierna, toimisto@jokes-saatio.fi, 050 551 3961.

STIFTELSEN FÖR BEFRÄMJANDE AV JOURNALISTISK KULTUR
Broholmsgatan 16, 00530 Helsingfors
PL 252, 00531 Helsingfors

Läs mer detaljerade beskrivningar över stipendierna på Jokes webbplats.