Nyheter / 22.09.2016

Sök ett rekreationsstipendium – semestra gratis

Journalistförbundets rekreationsstipendier för 2017 kan sökas från och med i dag 22 september. Sammanlagt beviljas 35 stipendier som berättigar mottagaren till en kostnadsfri semestervecka i förbundets semesterlägenhet i Vierumäki (max. 5 stipendier) eller i förbundets fjällstuga i Saariselkä (max. 30 stipendier).

Utöver detta betalas resekostnader för resor med allmänna kommunikationsmedel eller 24 cent/km om man reser med egen bil. Stipendiet ska användas utanför högsäsong år 2017. Mera information om Vierumäki och Saariselkä finns på förbundets webbplats.

Ett stipendium som beviljats för en vecka på Tunturimaja kan bytas ut till en semestervecka i förbundets lägenhet i Vierumäki, i fall där finns lediga veckor.

För eventuella medföljande familjemedlemmar betalar man 30 euro/person/vecka i Vierumäki, sammanlagt dock högst 100 euro. I Saariselkä betalar familjemedlemmar normal logiavgift för familjemedlemmar. Förbundet betalar inte familjemedlemmarnas resekostnader.

Ansökningsblanketter finns på FJF:s webbplats: http://www.journalistiliitto.fi/jasenpalvelut/lomakkeet/virkistysstipendi/

Ansökningstiden tar slut 7 oktober 2016 kl 16.

Vid beviljandet av stipendium beaktas följande: sökanden ska ha varit medlem i förbundet i minst ett år, rekreationsstipendium kan beviljas högst vart femte år. Övriga omständigheter som tas i beaktande är sociala grunder, ekonomiska grunder, förtroendeuppdrag inom förbundet och upprätthållande av arbetsförmågan.

Förfrågningar: ekonomisekreterare Annamari Schildt, tel. 044 500 0013 (mån–tors).


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.