Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Sök ett rekreationsstipendium – semestra gratis

Ansök om rekreationsstipendium till förbundets semesterlägenheter i Vierumäki eller Saariselkä senast den 7 oktober.

Journalistförbundets rekreationsstipendier för 2017 kan sökas från och med i dag 22 september. Sammanlagt beviljas 35 stipendier som berättigar mottagaren till en kostnadsfri semestervecka i förbundets semesterlägenhet i Vierumäki (max. 5 stipendier) eller i förbundets fjällstuga i Saariselkä (max. 30 stipendier).

Utöver detta betalas resekostnader för resor med allmänna kommunikationsmedel eller 24 cent/km om man reser med egen bil. Stipendiet ska användas utanför högsäsong år 2017. Mera information om Vierumäki och Saariselkä finns på förbundets webbplats.

Ett stipendium som beviljats för en vecka på Tunturimaja kan bytas ut till en semestervecka i förbundets lägenhet i Vierumäki, i fall där finns lediga veckor.

För eventuella medföljande familjemedlemmar betalar man 30 euro/person/vecka i Vierumäki, sammanlagt dock högst 100 euro. I Saariselkä betalar familjemedlemmar normal logiavgift för familjemedlemmar. Förbundet betalar inte familjemedlemmarnas resekostnader.

Ansökningsblanketter finns på FJF:s webbplats: http://www.journalistiliitto.fi/jasenpalvelut/lomakkeet/virkistysstipendi/

Ansökningstiden tar slut 7 oktober 2016 kl 16.

Vid beviljandet av stipendium beaktas följande: sökanden ska ha varit medlem i förbundet i minst ett år, rekreationsstipendium kan beviljas högst vart femte år. Övriga omständigheter som tas i beaktande är sociala grunder, ekonomiska grunder, förtroendeuppdrag inom förbundet och upprätthållande av arbetsförmågan.

Förfrågningar: ekonomisekreterare Annamari Schildt, tel. 044 500 0013 (mån–tors).