Senaste nytt

Sex fick anmärkning av Opinionsnämnden

I sitt möte den 26 mars gav Opinionsnämnden för massmedier sex fällande och fyra friande beslut.

Hufvudstadsbladet fick en anmärkning för att tidningen inte korrigerat ett fel om ungdomsarbetslösheten i Grekland, Radio Aalto fick två fällande domar på grund av smygreklam, Keskisuomalainen och Alibi fälldes för att inte ha skyddat privatliv och Yle fick en anmärkning för hur en av bolagets redaktörer jobbat för egen sak.

Nedan följer ett kort sammandrag av besluten: Det första numret hänvisar till beslutets ordning i år. Inom parentes anges antalet dygn som använts för att behandla fallet.

 

14 (162) Hufvudstadsbladet

FÄLLANDE BESLUT 5319/SL/13

Hufvudstadsbladet

Ärende: korrigering av fel

Tidningen publicerade en felaktig uppgift om ungdomsarbetslösheten i Grekland och rättade inte felet trots begäran.

(Läs mer om fallet på Hbl:s webbplats)

 

15 (157) Radio Aalto

FÄLLANDE BESLUT 5327/R/13

Kanalen bytte namn för en dag och kallade sig samma sak som en känd artists nya skiva. Kanalen gav under dagen omfattande information om den nya skivans innehåll. På det här sättet fick en enskild produkt ovanligt mycket reklamaktig synlighet. Enligt kanalen handlade arrangemanget om ett samarbete med skivbolaget. Det här borde man ha berättat för lyssnarna. Beslutet fattades med rösterna 13-1.

 

16 (148/60) Keskisuomalainen

FÄLLANDE BESLUT 5336AB/SL/13

Tidningen berättade om tjänstemän som dömts till bötesstraff. Tjänstemännen arbetar för polisen och i nyheten avslöjades deras namn, tjänst och hemort. Att avslöja identiteten var oskäligt med tanke på straffet och de dömdas position.

 

17 (124) Alibi

FÄLLANDE BESLUT 5358/AL/13

Tidningen skrev om en rättegång där den åtalade var minderårig. På tidningens pärm och inne i tidningen publicerades flera bilder av den åtalade på vilka hen gick att känna igen. Med tanke på den åtalade var detta oskäligt.

   

18 (121) Aalto

FÄLLANDE BESLUT 5360/R/13

Kanalen suddade ut gränserna mellan redaktionellt material och annonsinnehåll då en journalist i ett program förevisade en produkt. Produkten omnämndes i detalj och utan kritik – samtidigt pågick en reklamkampanj för samma produkt på kanalens webbplats och i reklampauserna. Journalisten hade en dubbel roll i och med att hen var frontfigur i en reklamkampanj.  

     

19 (84) Ilta-Sanomat

FRIANDE BESLUT 5361/SL/13

På sin webbplats berättade tidningen i en rubrik att en person som är känd från teve orsakat kaos i en kyrka och att man även ropat på läkare. I artikeln fanns tillräckligt med underlag för rubriken.

 

20 (118) Yle Uutiset

FRIANDE BESLUT 5365/YLE/13

Yleisradio berättade att Malediverna tömt sina öar på grund av klimatförändringen. Yle hade tillräckliga grunder för att publicera nyheten.

 

21 (117) Yle Uutiset

FÄLLANDE BESLUT 5366/YLE/13

En journalist skrev om en person som hade problem med internetspelsajter. Personen uppträdde anonymt men det visade sig att hen var journalistens make/maka. Journalisten borde ha jävat sig själv.

 

22 (112) Kankaanpään Seutu

FRIANDE BESLUT 5372/SL/13

På tidningens webbplats diskuterades en nyhet som berättat om en klagan som gjorts mot kyrkoherden. Diskussionen handlade också om en person som framfört klagan. Redaktionen tog bort två debattinlägg från webben efter att den som framfört klagan bett om det. Diskussionsinläggen som blev kvar bröt inte mot skydd av privatliv.

 

23 (109) Helsingin Sanomat

FRIANDE BESLUT 5375/SL/13

 

En kolumnist berättade att hen skriver en ny resehandbok. Hen uppmanade läsarna att förhålla sig kritiskt till handboken. Kolumnisten berättade öppet om sina utgångspunkter – det var inte fråga om smygreklam.  

 

  

För ytterligare information, kontakta Opinionsnämndens ordförande Risto Uimonen tfn 040 5520 206 eller 1.viceordförande Timo Huovinen tfn 0400 870 476 (beslutet som gäller Hufvudstadsbladet)

Kansliet: tfn 09 135 7494