Nyheter / 09.04.2018

Savolainen: ”Mångsidighet bör beaktas i radiotillstånden”

Journalistförbundet har gett ett utlåtande om radions kommande koncessionsperiod till kommunikationsministeriet. Pengarna kommer i framtiden att spela en större roll än innehållet när kommunikationsministeriet beviljar radiotillstånd – åtminstone om ministeriet får bestämma. De nuvarande programkoncessioner för radio löper ut i slutet av 2019. Därför vill kommunikationsministeriet nu se över koncessionsvillkoren och frekvenshelheterna. Det framkommer i ett pressmeddelande den 8 mars 2018. Ministeriet bad under våren om intressegruppernas åsikter om den kommande koncessionsperioden. Ministeriet bad ändå inte om ett utlåtande från Finlands Journalistförbund, något förbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen tycker är märkligt. "Det är konstigt att man varken bad ett utlåtande av oss eller av Förbundet för radio- och tevejournalister. Vi är centrala aktörer på fältet", säger han. Ett utlåtande blev det i alla fall.

Nuläget bättre

Journalistförbundet anser inte att det är motiverat att flytta tyngdpunkten från innehåll och lokal förankring till ekonomiska förutsättningar. "Lokaljournalistik har en viktig funktion (...) Den skapar gemenskap och identitet och ger medborgarna kunskap om sin egen näromgivning. Kunskap som de inte kan få någon annanstans. Lokaljournalistiken är central för att upprätthålla demokratin", skriver förbundet i sitt utlåtande. Petri Savolainen förundrar sig också över att ministeriet lägger så mycket energi på "smidigare reglering". "I ministeriets promemoria finns en gedigen bas. I bakgrunden finns professor Päivi Korpisaaris pm från januari. Hon lyfter fram att de ekonomiska förutsättningarna att driva radioverksamhet är bra att beakta vid sidan om lokala och innehållsmässiga aspekter", säger Savolainen.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.