Senaste nytt

Satsa på introduktionen!

Journalistförbundet har nu sammanställt de bästa tipsen för introduktion av nyanställd.

Vad behöver en journalist få veta då hon eller han börjar på ett nytt jobb? Enligt knappt 50 tidigare och blivande sommarvikarier innehåller en bra introduktion en lämplig blandning av personlig handledning och allmän information om arbetsuppgifterna. De tidigare och blivande sommarvikarierna svarade under februari och mars på Journalistförbundets enkät om introduktion. Av 49 svarande hade 36 alltid eller i allmänhet fått tillräcklig information om sitt nya jobb. Över 25 personer tyckte att introduktionen varit mycket omfattande eller bra.

 

Med hjälp av sommarvikariernas svar och redaktionernas introduktionspaket har Journalistförbundet nu sammanställt introduktionsanvisningar som kan tillämpas på samtliga redaktioner. Tipsen är värdefulla både då man ska hjälpa sommarvikarier, praktikanter och nya arbetstagare att lära sig om hur arbetet fungerar på just deras nya redaktion.

 

Här följer en del av tipsen. Den fullständiga listan finns på finska.

före introduktionen

Ge den nya arbetstagaren en möjlighet att bekanta sig med din publikation.

Gå igenom de skriftliga anvisningarna och kontrollera att de är uppdaterade.

Ifall redaktionen inte har skriftliga anvisningar, överväg att sammanställa sådana. En så kallad infobank hjälper inte endast de nyanställda utan hela arbetsgemenskapen.

De skriftliga anvisningarna ska åtminstone innehålla de viktigaste kontaktuppgifterna, gemensamma användarnamn och lösenord och de viktigaste råden för hur man ska agera i olika situationer.

Anpassa introduktionen till arbetsuppgifterna och redaktionens storlek.

Välj ansvarspersoner som sörjer för introduktionen av nya arbetstagare.

Reservera tid för introduktionen, både för ansvarspersonen och för den nya arbetstagaren.

Under introduktionen

Se till att arbetstagaren har samtliga användarnamn och lösenord som hon eller han behöver, rätt nycklar och/eller passerkort med mera.

Berätta om den nya arbetskamraten för hela arbetsgemenskapen.

Gör en rundtur på redaktionen, visa vem som jobbar var och berätta om ansvarsområden. Berätta samtidigt hur man använder och var man hittar arbetsredskap till exempel bandspelare, anteckningsblock, kopieringsapparat med mera.

 

Ge skriftliga anvisningar och gå igenom arbetsdagen:

 • Gemensamma möten, deadline, lunchtider m.m.
 • Telefonförmån, resekort, användande av taxi och egen bil, lunchsedlar och andra förmåner.
 • Hur man antecknar övertid och var man hittar sina arbetsturer.
 • Frågor som har att göra med arbetshälsovården
 • Berätta vem som är huvudförtroendeman och var man hittar henne eller honom.
 • Mediets målgrupp och linje.
 • Närmaste chef och arbetskamrater.
 • Arbetsbilden, gå detaljerat igenom vad som förväntas av arbetstagaren under vilka arbetsturer.
 • Visa och jobba tillsammans med de program redaktionen använder.
 • Gå igenom artikelformaten eller hur olika inslag ser ut, bildsättning m.m.
 • Gå igenom vilka versioneringar som krävs och hur de ska se ut, till exempel paradpuffar, webbtexter, videoinslag m.m.
 • Fråga vad den nya arbetstagaren har för erfarenhet, vad hon eller han redan kan och ifall hon eller han har specialkunskap som andra kan ha nytta av.
 • Kom ihåg att också ta upp arbetsplatsens oskrivna regler.
 • Ha tålamod – och svara på den nya arbetstagarens frågor även om du inte råkar vara ansvarsperson för introduktionsarbetet.

Efter introduktionen

Säg de magiska orden: ”Fråga om du undrar över någonting”

Ge konstruktiv feedback och gå igenom de första texterna eller inslagen extra noggrant.

Och kom ihåg att fel händer och att den som är ansvarig för felet är en människa med känslor.