Nyheter / 15.03.2015

”Det pågår ett drev mot Yle”

Nyheten redigerad tisdagen 17 mars. Fotot bifogat den ursprungliga artikeln.

Rundradions programarbetare godkände på sitt årsmöte i lördags (14 mars 2015) ett ställningstagande som bland annat behandlar kommersiella mediers kritik mot Yle. Ställningstagandet hade formulerats av föreningens styrelse och godkändes på årsmötet. På mötet valdes Hilla Blomberg till ny ordförande. Hon efterträder Jari Niemelä.

Ställningstagandet som undertecknats av Rundradions programarbetare rf ser ut så här:

Rundradions programarbetare oroade över drevet mot Yle

RPA oroas över hur Yles roll och finansiering diskuteras i kommersiell media. Efter att Yleskatten såg dagens ljus har kritiken mot Yle och dess verksamhet ökat markant. Det handlar inte längre om enskilda redaktörers åsikter utan nu handlar det om ett drev där de kommersiella krafterna enats i sin kritik mot Yle.

På många av landets ledar- och debattsidor har diskussionen kring Yle och hur bolagets finansiering ska se ut i framtiden gått het. Ofta har diskussionerna förts på felaktiga grunder då verkligheten på Yle ser helt annorlunda ut än den eviga julafton som de kommersiella krafterna så ofta vill lyfta fram.

Yle har jämförts med en skattefinansierad amöba som stör mediamarknadens fria konkurrens. Ett språkbruk som vi inom RPA fördömer och som vi anser att inte hör till tidningarnas ledarsidor. Kritiken som riktas mot Yle riktas samtidigt också mot de anställda och ifrågasätter det arbete de anställda gör.

Hela mediafältet är i gungning och vi, Rundradions programarbetare, är mycket oroade över den utsatta situation som de kommersiella medierna och speciellt tidningsbranschen befinner sig i. Men krisen beror främst på webbens framfart och de utmaningar det medför. Nya globala aktörer har vunnit terräng och konkurrensen om annonspengarna har hårdnat samtidigt som marknaden har splittrats. Det här är ett globalt problem som inte försvinner genom nedskärningar i Yles budget och verksamhet.

Rundradions programarbetare har också tydligt fått känna av vad det betyder att mediabranschen är i ett brytningsskede. I höstas genomförde Yle den finländska mediebranschens största samarbetsförhandlingar då finansieringen skars ned och verksamheten omorganiserades för att bättre kunna hantera den snabba webbutvecklingen. Yles personal har i många år skurits ner kraftigt och idag är vi 1500 personer färre än år 2000.

Internet är som vilken annan distributionskanal och kan jämställas med radio och tv. Det är viktigt att också Yle som en offentlig aktör satsar på webben och utvecklar nya sätt att betjäna sina användare. Därför saknar de röster som talar för ett Yle utanför webben rim och reson. Yle jobbar nu och i framtiden sida vid sida med kommersiell media med radio, tv och webb. Yle har enligt lagen ett uppdrag att fullfölja som också inbegriper webben.

Att göra Yle och bolagets anställda till syndabockar för mediabranschens kris är både beklagligt och kortsiktigt samt splittrar bara mediafältet ytterligare.


Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.