Nyheter / 30.11.2016

RTRF fördömer Yles lednings agerande

RTRF publicerade i dag (30.11.2016) följande ställningstagande:

Suomen Kuvalehti skriver i dag (30 november) att ledningen för Yles nyheter, efter påtryckning från statsminister Juha Sipilä, låtit bli att publicera nyheter om Sipiläs kopplingar till gruvbolaget Terrafame.

Enligt Suomen Kuvalehti fick journalisten Ruben Stiller en skriftlig varning för att ha gått emot ledningens förbud om att fortsätta bevaka frågan. Enligt tidningen drogs varningen senare tillbaka.

Finland toppar för sjunde året i rad listan över länder som har den bästa yttrandefriheten i världen. Grunden i yttrandefrihet och demokrati är att journalister kan arbeta fritt. Journalisterna har också en plikt att rapportera om politiska beslutsfattares olika kopplingar.

Journalister har också rätt att berätta om när någon försöker begränsa denna frihet.

Radio- och tevejournalisternas förbund, RTRF (RTTL) är oroligt för att ledningen för ett public servicebolag har skridit till åtgärder som hotar den finländska yttrandefriheten, demokration och medborgarnas rätt att få veta om vad som händer i samhället. Redan en misstanke om att detta sker naggar demokratin i kanterna.

Den finländska yttrandefriheten och det journalistiska oberoendet grundar sig på en stark självreglering som baserar sig på Journalistreglerna. Yles journalistiska ledning bryter mot åtminstone tre av dessa:

1. Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare. Dessa har rätt att få veta vad som händer i samhället.

2. Avgöranden om innehållet i informationsförmedlingen ska fattas på journalistiska grunder. Denna beslutanderätt får inte under några omständigheter överlåtas till någon utanför redaktionen.

3. Journalister har rätt och skyldighet att avvisa påtryckningar eller löften som syftar till att styra, förhindra eller begränsa informationsförmedlingen.

RTRF kräver att Yle även i fortsättningen låter journalisterna rapportera om samhälleligt viktiga frågor utan att begränsas i detta arbete.

Ari-Pekka Sirviö

ordförande

Radio- och tevejournalisternas förbund

(Översättning Lina Laurent)

Yle tillbakavisar kritiken

Enligt Svenska Yle tillbakavisar chefredaktören för Yles finskspråkiga nyhetsredaktion Atte Jääskeläinen uppgifterna om att påtryckning från statsminister Juha Sipilä (C) fått redaktionen att stoppa artiklar om Sipiläs kopplingar till bolaget Terrafame. Läs mer på Svenska Yle. Atte Jääskeläinens utlåtande hittar du i sin helhet här (på finska).


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.