Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Rekreationsstipendier

Njut av en gratissemester i Vierumäki eller Saariselkä och ansök om rekreationsstipendium för 2016.

Journalistförbundets rekreationsstipendier för 2016 kan sökas från och med i dag 3 september. Sammanlagt beviljas 35 stipendier som berättigar mottagaren till en kostnadsfri semestervecka i förbundets semesterlägenhet i Vierumäki (max. 5 stipendier) eller i förbundets fjällstuga i Saariselkä (max. 30 stipendier).

Utöver detta betalas resekostnader för resor med allmänna kommunikationsmedel eller 24 cent/km om man reser med egen bil. Stipendiet ska användas utanför högsäsong år 2016. Mera information Vierumäki och Saariselkä finns på förbundets webbplats.

För eventuella medföljande familjemedlemmar betalar man 30 euro/person/vecka i Vierumäki, sammanlagt dock högst 100 euro. I Saariselkä betalar familjemedlemmar normal logiavgift för familjemedlemmar. Förbundet betalar inte familjemedlemmarnas resekostnader.

Ansökningsblanketter finns på FJF:s webbplats http://www.journalistiliitto.fi/jasenpalvelut/lomakkeet/virkistysstipendin-hakulomake/

Ansökningstiden går ut 25.9.2015 kl. 16.00.

Vid beviljandet av stipendium beaktas följande: sökanden ska ha varit medlem i förbundet i minst ett år, rekreationsstipendium kan beviljas högst vart femte år. Övriga omständigheter som tas i beaktande är sociala grunder, ekonomiska grunder, förtroendeuppdrag inom förbundet och upprätthållande av arbetsförmågan.

Förfrågningar: ekonomisekreterare Annamari Schildt, tel. 044 500 0013 (mån–tors).