Senaste nytt

Rekola kansalliseen Unesco-toimikuntaan

Valtioneuvosto asetti torstaina Suomen Unesco-toimikunnan jäsenet nelivuotiskaudelle 2011-2014.

Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa professori Tapio Markkanen. Muita jäseniä ovat tutkimuspäällikkö Timo Cantell, opetusneuvos Irmeli Halinen, ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka Heinonen, johtaja Gunvor Kronman, toiminnanjohtaja Helena Laukko, kansainvälisten asioiden päällikkö Jarkko Lehikoinen, johtaja Johanna Maula, pääjohtaja Jussi Nuorteva, kansainvälisten asiain päällikkö Irina Piippo, Journalistiliiton kansainvälinen asiamies Juha Rekola ja professori emerita Rauni Räsänen.

Unesco-toimikunnan sihteeristötehtävistä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimikunnan pääsihteerinä toimii kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström.

Lehdistönvapauskysymykset, journalistien turvallisuusasiat, journalistikoulutuksen, itsesääntelyn ja ammattietiikan edistäminen sekä viestintä ja kehitys -kysymykset kuuluvat YK-järjestelmässä nimenomaan Unescon toimialaan.

Suomen Unesco-toimikunta toimii kansallisena neuvoa-antavana asiantuntija- ja yhteistoimintaelimenä Unescoon liittyvissä kysymyksissä ja avustaa erityisesti opetusministeriötä Unescon ja Suomen välisten yhteyksien hoidossa. Toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja mm. Unescon yleiskokouksen ja hallintoelinten sekä muiden Unescon järjestämien kansainvälisten asiantuntijakokousten päätöksistä ja suosituksista. Tehtävään sisältyy vaikuttaminen ja osallistuminen ohjelma-asioiden valmisteluun. Toisena tehtävänä on tehdä Unescon päämääriä ja toimintaa tunnetuksi Suomessa.

Unesco on ainoa YK-järjestö, jolla on kansallisten toimikuntien muodostama verkosto tukenaan. Kansallisten toimikuntien asema on legitimoitu järjestön peruskirjassa.

Internet: www.minedu.fi/unescowww.unesco.org/