Nyheter / 15.01.2016

Raninen nytt juridiskt ombud

Maija Raninen, 28, är magister i statskunskap och juridik. Till hennes ansvarsområden hör bland annat Yles kollektivavtal och frågor som berör snuttarbete.

Maija Raninen började jobba på Journalistförbundet i mitten av januari i år men det är inte första gången hon är anställd av förbundet. Hösten 2014 till våren 2015 hade hon en tidsbunden anställning som facklig ombudsman. 

Maija Raninen har specialiserat sig på arbetsrätt och har tidigare jobbat på fackorganisationerna Super och Tehy. 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.